ĐỢT ĐĂNG KÝ

Tên đợt Ngày mở Ngày đóng Thực hiện
1. Đăng ký xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ vào Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN đợt 2 năm 2023 01/11/2023 15/12/2023 Đăng ký
2. Kết quả xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng vào Trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng năm 2023 19/06/2023 15/08/2023 Tìm lại
3. Kết quả dự thi năng khiếu Vẽ mỹ thuật dùng cho xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2023 05/06/2023 30/07/2023 Tìm lại
4. Đăng ký xét tuyển thẳng trình độ Đại học vào Trường Đại học Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN năm 2023 15/04/2023 30/06/2023 Tìm lại

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THẠC SĨ

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THI NĂNG KHIẾU