HƯỚNG DẪN
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2022

1. Hướng dẫn đăng ký

Bước 1: Lập phiếu đăng ký

Bước 2: Upload hồ sơ minh chứng

Bước 3: Xác nhận đăng ký

Bước 4: Nộp lệ phí 

 Mọi thắc mắc về xin liên hệ số điện thoại: 0236 733591

 * Hồ sơ gồm:

1.           Đơn đăng ký (đăng ký trực tuyến)

2.           Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học

3.           Bản sao hợp lệ bảng điểm đại học 

4.           Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự nơi thí sinh làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú, không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.  <<Download mẫu lý lịch>>;

5.           Giấy khám sức khỏe, không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ

6.           Minh chứng nộp lệ phí thi: Biên lai thu lệ phí (đối với nộp lệ phí trực tiếp)  hoặc bản photo minh chứng chuyển khoản (đối với nộp lệ phí bằng chuyển khoản)

7.           Minh chứng được hưởng chính sách ưu tiên (nếu thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh)

8.           Minh chứng ngoại ngữ 

2. Hạn nộp hồ sơ

Thí sinh nộp hồ sơ trực tuyến trên trang web này
Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký trước ngày: 31/08/2022

3. Chọn nơi đào tạo, ngành dự thi

3.1. Nơi đào tạo: (*)
3.2. Ngành đăng ký xét tuyển: (*)
3.3. Số CMND/CCCD: (*)